foto-team-wifcom

Vítáme Vás na stránkách Wifcom.cz – internetového poskytovatele profesionálního bezdrátového připojení k internetu.

WIFCOM a.s. Vám nabízí řešení Vaší přípojky k internetové síti, dále komplexní řešení návrhu a provedení komunikační infrastruktury ve Vaší kanceláři, budově, areálu či síti poboček. WIFCOM zřizuje přípojky jak pro domácnosti tak i pro firmy, Obecní úřady, školy, a další organizace.

Firma byla založena v roce 2004. Do dneška má za sebou přes 17 000 spokojených zákazníků.

 

 

 

Společnost WIFCOM a.s. získala dotaci na projekt: Vývoj webového řešení Social Sprinters Experti (číslo projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008528)

Program podpory:          OP PIK ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení.

Prioritní osa:                 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Specifický cíl                4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Tento projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Předmětem projektu je vytvoření cloudové platformy sloužící k propojení odběratelů a dodavatelů, tedy tvorba digitálních služeb v oblasti obchodování. Cílem projektu je pořídit nový informační systém SocialSprinters Experti, vytvořit tři nová pracovní místa a zvýšit výkon společnosti o 15 %.  Projekt je výsledkem dlouhodobé a intenzivní práce odborníků z oblasti IT naši společnosti a je zaměřen na vytvoření vysoce sofistikovaného ICT nástroje.

Datum zahájení realizace projektu:         01. 09. 2017

Ukončení realizace projektu:                  31. 08. 2019