Firemní bezpečnost a dohled nad zaměstnanci

„Důvěřuj, ale prověřuj. Dohled musí být.“ Vlastnit firmu a nechat vše na zaměstnancích je přímá cesta k bankrotu. Nejsou všichni podvodníci, ale příležitost dělá zloděje. V současnosti, kdy se lidé dostávají do dluhových pastí, nelze očekávat, že zaměstnanec nevyužije příležitost si přilepšit. V článku se dozvíte konkrétní metodiku vedoucí k zvýšení Vašich možností dohledu, zpětné dohledatelnosti a možnosti párování videosekvence s konkrétními daty, jakými mohou být pokladní záznamy či záznam v docházkovém systému.

Vysoká kvalita obrazu i v noci

Snímaný obraz v Tv přijímači, videa nebo počítači se ve vysoké kvalitě přenáší z kamerových systémů i za špatných světelných podmínek. V noci vyvolá tento propracovaný systém kamer poplach nebo upozornění na nestandartní stavy ve Vaší firmě. Můžete ihned reagovat a vzniklou situaci řešit. Kamerové systémy najdou využití všude. Jsou ochrana, prevence a bezpečnost.

Ve výrobních prostorech můžete dohlížet na kvalitu a efektivnost práce, kterou tímto způsobem zkvalitňujete. Nezanedbatelným prvkem je kázeň a bezpečnost na pracovišti. Kamerový systém dokáže být v práci i za Vás. Můžete kdykoli nahlédnout na pracoviště a zkontrolovat své zaměstnance zda dělají to, co mají. Od příchodu do zaměstnání, po dobu trvání pracovní doby.

Kamerové systémy zvyšují Vaši efektivitu

Kamerový systém chrání hodnoty firmy i zaměstnance, tak by se na to mělo nahlížet. Vaše firma, obchod, restaurace, pokud bude hlídaná bezpečnostním kamerovým systémem, nebude tak snadno dostupná pro zloděje a jim podobné. Chránit svůj majetek je základ, bez něho by nebylo podnikání, pracovní příležitosti, výdělky. Dnes už je běžné mít kamery nad vchody, východy. Tak proč nemít kamery uvnitř, zvýší se bezpečnost i produktivita zaměstnanců.

Plánování a doporučené řešení

Vždy je dobré dopředu rozmyslet kolik kamer bude potřeba k odpovídajícímu monitorování požadovaných prostor a kam můžete natáhnout kabeláž. Také je dobré namalovat hrubý plánek prezentující Vaši představu vycházející ze skutečného stavu. Kamerový systém si pak můžete vybrat podle počtu kamer a dalších požadovaných parametrů. Kompletní návrh Vám rádi zpracujeme zcela zdarma.

Nejčastěji monitorovaná místa

firma

 • Parkoviště
 • Vchod
 • Vjezd do skladu
 • Vrátnice

Nejčastěji monitorovaná místa

 • Kasa
 • Drahé zboží
 • Sklad

Sledování kamerového systému

 • Ve firmě – Obraz je možné sledovat například hlídačem na vrátnici a např. na PC ředitele společnosti. Záznamové zařízení se umístí do serverovny nebo zabezpečené místnosti.
 • Mimo firmu – systém je možné připojit k internetu a díky tomu se můžete podívat prakticky odkudkoliv pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo PC.

Kamerové systémy z hlediska legislativy

Pokud jste se rozhodli provozovat kamerový systém je třeba se informovat, zda se na Vás nevztahují povinnosti s tím spojené. Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanoviska, která provozování kamerového systému upravují.

Hlavními rozdíly mezi kamerovými systémy z hlediska legislativy jsou:

Kamerové systémy bez záznamu

 • Při provozování kamerového systému bez záznamu se musíme řídit pouze obecnými předpisy na ochranu osobnosti. Kamery nesmí snímat prostory, kde lidé vykonávají soukromé záležitosti ( sprchy, toalety apod.) nebo, kde neočekávají, že mohou být sledováni.
 • Osoby musí být náležitě informovány (např. tabulkou) o tom, že je snímaný prostor monitorován.

Kamerové systémy se záznamem

 • V tomto případě se už jedná o zacházení s osobními údaji, proto je nutné se zaregistrovat. Nejjednodušší způsob je vyplnit elektronický formulář na webových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Registrační formulář naleznete zde.
 • Tato povinnost se nevztahuje na všechny subjekty, výjimku tvoří např. plnění úkolů uložených zákonem (Policie ČR), právní předpis, legální zmocnění či povinnost zpracovávat osobní údaje apod. Vyhnout se tomu ale můžete také tím, že kamery nasměrujete pouze na svůj majetek, který chcete tímto chránit. Pokud budete monitorovat pouze svůj majetek není nutné tento kamerový systém registrovat. Doporučujeme ještě výstražnou tabulku informující o snímaném prostoru a to už z preventivních důvodů. Poslední výjimku tvoří situace, kdy budete mít řádný souhlas všech subjektů, které budou monitorovány, což je v praxi někdy těžko realizovatelné.
 • Tuto povinnost mají správci nikoli zpracovatel (prodejce, technik). Správce je definován jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně.
 • I v tomto případě platí dodržování obecných předpisů na ochranu osobnosti. To znamená vhodné umístění kamer, aby nesnímaly prostory, kde se vykonávají soukromé záležitosti nebo, kde lidé neočekávají, že mohou být sledováni.

Pro registraci kamerového systému je nutné splnit tyto podmínky

 • Stanovit účel provozování kamerového systému, tedy proč byl zřízen a jak bude využíván. Nejčastější důvod je uváděn jako ochrana majetku a bezpečí osob.
 • Záznam musí být uchováván jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu a poté musí být smazán.
 • Kamerový systém musí být řádně chráněn před zneužitím (umístění, přístup jiných osob).
 • Snímané prostory musí být výrazně označeny u všech vstupů.
 • Všechny osoby oprávněné k pohybu v monitorovaném prostoru (zaměstnanci firmy, obyvatelé domu) by měly ověřitelným způsobem vyjádřit souhlas s pořizováním záznamu.
 • Kamery nesmí být umístěny tam, kde lidé vykonávají soukromé záležitosti.

Úřad má 30 dnů na zapsání oznámení o zpracování

Splnění podmínek se může zdát obtížné, ale je nutno podotknout, že tyto podmínky jsou stanoveny pouze úředně, nikoliv zákonem a jedná se jen o názor úředníků. Jejich porušení neznamená hned porušení zákona, ale jen rozdílný právní názor. Je důležité vždy řádně používání kamerového systému zdůvodnit.

Upozorňujeme, že tento článek je pouze informativní. Jde o obecné shrnutí výkladu předpisů a praktických zkušeností. Podrobnější informace hledejte na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Nezávazná nabídka