Upgrade linky do Lidkovic

Tento týden jsem provedli výměnu páteřního spoje do lokality Lidkovice, zároveň zde došlo k osazení nové technologie A/N.