Nový spoj na Staniměřice

Posílili jsem spoj na Staniměřice a okolí. Tím došlo k navýšení kapacity v této lokalitě.