Nový spoj do Mezna

Provedli jsme výměnu páteřního spoje do lokality Mezno, abychom posílili konektivitu a zároveň zde došlo k osazení nové technologie N a AC.