Nový páteřní spoj na Tožici.

Nový páteřní spoj na Tožici.