Nový páteřní spoj do KRTOVA

Dnes byl oživen nový páteřní spoj do Krtova s kapacitou 7x větší než stávající starý spoj, který byl již kapacitně vyčerpán. Tímto dojde k zvýšení rychlosti internetu v lokalitách Krtov, Terezín, Chrbonín, Mlýny, Hojovice a okolí.