Nové VOP společnosti

Vážení zákazníci,

S účinností od 1.1.2021 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování datových služeb na základě nového všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování datových služeb je zveřejněno zde.