Navyšování internetu Čerčansko, Poříčí nad Sázavou a okolí

V pátek byly Čerčany, Poříčí nad Sázavou a okolí přepojeny na novou optickou trasu, která již nabízí takřka neomezené možnosti kapacity. Zároveň došlo k navýšení internetové kapacity v této oblasti 😃.