Navýšení rychlosti

Dnes byla vybudována nová trasa pro Soběhrdy. Tímto došlo zároveň k navýšení rychlosti v lokalitách Soběhrdy, Dlouhé Pole, Bedrč, Sembratec, Žíňany, Petroupim a Petroupec.