Dovykrytí obce Sledovice

Dnes byl postaven druhý vysílač v obci Sledovice a tím tak došlo k dovykrytí zbytku obce.