Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

WIFCOM Pozvánka na řádnou valnou hromadu